Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling – HRM

Het is onze missie om enerzijds bedrijven en instellingen professioneel advies en ondersteuning te bieden op het gebied van Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling  – HRM. Anderzijds willen we mensen helpen bij het vinden van werk en/of opleiding, die het beste bij hun talenten en situatie past. Wij verlenen graag toegevoegde waarde.

Onze expertise van het vakgebied P&O-HRM is ruim 30 jaar opgebouwd  door opleiding en praktijkervaring bij verschillende bedrijven en organisaties. En we leren nog elke dag om onze performance te verbeteren.

U kunt gerust de volgende werkzaamheden toevertrouwen of advies vragen over:

 • Werving en voorselectie van kandidaten voor uw vacatures.
 • (Strategische) personeelsplanning
 • Organisatiediagnose en -advies, inclusief de beschrijving van werkprocessen
 • Begeleiden van organisatieveranderingen
 • Methodische functiebeschrijving en -waardering
 • Ontwikkelen en introduceren van HR-beleid en -instrumenten (o.a. voeren van functionerings- en persoonlijke ontwikkelingsgesprekken)
 • Ontwerp personeelsreglement (arbeidsvoorwaarden), huisregels, introductiegids en handboek Personeelszaken voor leidinggevenden
 • Savvy assessments en loopbaanbegeleiding
 • Bemiddeling bij keuze uitzendbureaus voor inlenen tijdelijk personeel
 • de organisatie van medezeggenschap (Ondernemingsraad en/of commissie georganiseerd overleg), Arbo en BHV
 • Personeelsbeheer (personeels- en salarisadministratie)
 • Ontslagzaken (individueel en collectief ontslag)

Wij houden ons aan de P&O beroepscode van de NVP.