Personeel en Organisatie – HRM

Het is onze missie om bedrijven en instellingen professioneel advies en ondersteuning te bieden op het gebied van Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling  – HRM. Wij verlenen graag toegevoegde waarde.

Onze expertise van het vakgebied P&O-HRM is in de laatste 30 jaar opgebouwd bij verschillende bedrijven en organisaties. Onze sterke competenties zijn vooral:  Initiatief, Onafhankelijkheid,  Overtuigingskracht/impact, Organisatiebewustzijn en Communicatie.

U kunt gerust de volgende werkzaamheden toevertrouwen of advies vragen over:

 • Waarneming van functies P&O-adviseur, -coördinator, -projectleider  of -manager
 • Training en coaching van individuele medewerkers, leidinggevenden en teams
 • Organisatiediagnose en -advies, inclusief de beschrijving van werkprocessen
 • Begeleiden van organisatieveranderingen
 • Methodische functiebeschrijving en -waardering
 • (Strategische) personeelsplanning
 • Bemiddeling bij keuze uitzendbureaus voor inlenen tijdelijk personeel
 • Werving en voorselectie
 • Savvy assessments (onderzoek naar, rapportage en advies over de kwaliteiten van personen)
 • Ontwikkelen van Personeelsbeleid en arbeidsvoorwaarden (Human Resources Management) en introduceren van HR-instrumenten
 • Ontwerp personeelsreglement, huisregels, introductiegids en handboek PZ
 • Advies inzake de organisatie van medezeggenschap (Ondernemingsraad en/of commissie georganiseerd overleg), Arbo en BHV
 • Personeelsbeheer (personeels- en salarisadministratie)
 • Ontslagzaken (individueel en collectief ontslag)

Wij houden ons aan de P&O beroepscode van de NVP, waarover u meer kunt lezen op: http://nvp-plaza.nl/sites/default/files/documenten/po-code.pdf