Heeft u Perfect fit HRM nodig?

Heeft u Perfect Fit HRM nodig?

Probleemanalyse en advies. Niet alle personeels- en organisatieproblemen zijn eenvoudig op te lossen, anders was dat al gebeurd. Soms is het nodig om een buitenstaander objectief te laten meeluisteren en/of meekijken om de problemen te verhelderen, te analyseren en advies te laten geven over de beste oplossing van die problemen. Daar kunt u ons om vragen.

Missie, visie en strategie. U bent uw bedrijf of organisatie begonnen met een missie (welk probleem hebben mensen/organisatie, die we voor hen kunnen oplossen?), die u – als het goed is – heeft vertaald in een visie voor de komende 3 jaren (in welke situatie bevindt uw organisatie zich in de komende jaren) en in strategische doelstellingen (hoe gaan we de problemen oplossen?). In de praktijk blijkt dat de visie en strategische doelstellingen veelal niet helder zijn of niet helder zijn gecommuniceerd naar de medewerkers van uw organisatie. Daardoor werkt men niet effectief en efficiënt samen, en moeten naderhand veel fouten hersteld worden. Wellicht heeft u ook niet de juiste mensen aangetrokken, die die uw helpen de missie te voltooien. Vraag ons om u te helpen de missie in te vertalen in een visie voor de komende 3 jaren, en het kiezen van de doelstellingen en strategie om die doelen te realiseren. Daar waar het aan komt op personeel en organisatiezaken helpen we u beleid te ontwikkelen, en om de juiste mensen te vinden, te motiveren te solliciteren en bij uw organisatie te blijven werken. Bel Hans Lemans voor het maken van een afspraak.

Veranderingen en gesprekscyclus. Mensen en organisaties ontwikkelen zich, en veranderingen zijn vaak nodig om gemotiveerd, effectief en efficiënt te blijven werken. Regelmatige checkups zijn nodig in de vorm van marktverkenningen, evaluatie en verbetering van werkprocessen en functievorming, functionerings- en resultaatgesprekken met medewerkers,  klant- en medewerker-tevredenheidsonderzoeken, etc. Wij kunnen u helpen bij het beschrijven van de nieuwe werkprocessen, de functievorming (en waardering), en de opzet van een perfect passende jaarcyclus (plangesprek, functionerings- en coachingsgesprekken, en een beoordeling/resultaatgesprek) met uw medewerkers.

Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie. Een niet onbelangrijk aspect van het boeien en binden van geschikte medewerkers is het bieden van een bijdetijds arbeidsvoorwaardenpakket en de daarbij behorende rechtspositie. Wij nemen graag uw huidige arbeidsvoorwaardenpakket en/of rechtspositieregeling door en geven u advies over wenselijke aanvullingen en/of aanpassingen. We zijn op de hoogte van de meest recente wettelijke voorschriften en mogelijkheden om een aantrekkelijk pakket voor uw medewerkers te kunnen bieden. In dat kader werken we samen met professionals van HR-kiosk om u vakkundig advies te kunnen geven. Kijk voor meer informatie op de website van HR-kiosk

Werving en pre-selectie (recruitment). U kunt ons opdracht geven om voor uw vacatures de juiste kandidaten te vinden en voor te dragen. We gebruiken diverse kanalen om die kandidaten te vinden en zijn volhardend om het gewenste resultaat te bereiken. U beslist uiteindelijk met welke (voorgedragen) kandidaat u een dienstverband wilt aangaan. Vraag ons om een offerte.

Arbeidsomstandigheden en AVG.
Als werkgever heeft u ontzettend veel verantwoordelijkheid voor het welzijn van uw werknemers; de ARBO-wet en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen en richtlijnen zijn soms ‘een ondoorzienbaar bos’ van voorschriften, waarbij overtreding flinke boetes kunnen opleveren. Het is handig om een expert in dienst te hebben, die de regeltjes kent en u attent maakt op de noodzakelijk te treffen maatregelen om het welzijn van werknemers te bevorderen en boetes te voorkomen.

De bescherming van de privacy van uw (potentiele) klanten, werknemers en andere aan u verbonden natuurlijke personen vergt ook het nodige denk en regelwerk, want de Wet bescherming Persoonsgegevens wordt per 25 mei 2018 vervangen door de veel strengere Europese regelgeving: de Algemene Verordening Personeelsgegevens. (Hardnekkige) overtreding van de privacyvoorschriften kan leiden tot een boete, die kan oplopen tot 4% van uw totale omzet wereldwijd. Veel bedrijven en organsaties zijn daarom al volop in de weer met gedragsprotocollen en ICT maatregelen om de toegang tot data met gegevens van natuurlijke personen te beschermen, ook op social media. Heeft u hulp nodig bij het nadenken over deze materie, het schrijven van een gedragsprotocol (o.a. voor gebruik internet en social media, nevenfuncties en aannemen van steekpenningen), neem dan contact met ons op.

Interim-HR advies/teammanagement. Mocht uw HR adviseur of teamleider onverhoopt langere tijd verhinderd zijn zijn/haar werkzaamheden te doen, of heeft u tijdelijk extra menskracht nodig op uw HR afdeling, dan kunt u ons vragen om ad interim in die behoefte te voorzien. Wij bieden deze diensten naar beschikbaarheid tegen een voor u gunstig tarief.

Wilt u gebruik maken van onze diensten, neem dan contact met ons op.